เรียนร้องเพลง รูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นแบบ Customized Education โดยจะเรียนตามวัตถุประสงค์ของ

Tags

คอร์สเรียนร้องเพลงเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไป โดยเปิดสอนทุกแนวดนตรี ไม่ว่าจะเป็น แนวเพลงคลาสสิก, สากล, ร๊อค, ป๊อบ, แจ็ส เป็นต้น รูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นแบบ Customized Education โดยจะเรียนตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนเป็นหลัก นักเรียนจะได้เข้าห้องอัดบันทึกเสียงทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนจบ
หลักสูตรการเรียนร้องเพลง (Voice)

หลักสูตรการเรียนร้องเพลง (Voice) เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไป โดยเปิดสอนทุกแนวดนตรี ไม่ว่าจะเป็น แนวเพลงคลาสสิก, สากล, ร๊อค, ป๊อบ, แจ็ส เป็นต้น รูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นแบบ Customized Education โดยจะเรียนตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนเป็นหลัก นักเรียนจะได้เข้าห้องอัดบันทึกเสียงทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนจบ

การเรียนร้องเพลงผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากครูผู้สอนซึ่งเป็นครูศิลปินหรือครูผู้ฝึกสอนศิลปิน ซึ่งมากประสบการณ์ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ เป็นนักร้องระดับมืออาชีพโดยตรง โดยคุณครูผู้สอนจะให้อิสระในการเลือกแนวเพลงที่จะสอน โดยนักเรียนจะได้รับการฝึกฝนทักษะการแสดงท่าทางบนเวที, วิธีการเอนเตอร์เทนผู้ชม, ตลอดจนเทคนิคในการร้องเพลง

รายละเอียดการเรียน :
• หลักสูตรระยะสั้น 12 ชม.
• หลักสูตรประกาศนียบัตร 48 ชม.
• เรียนเดี่ยว / เรียนคู่

รายชื่อคุณครูและประวัติครูผู้สอน
BARON
YVES BARON AKA LE TENOR

• จบการศึกษา Serge Rachmaninoff Conservatorium (music) French National Conservatorium
• ผลงาน Album Le Tenor, ก่อตั้งวง LE TENOR
• Lives concert 4 ทวีป มากกว่า 1,000 โชว์ เช่น The concert Opera Invites (Los Angeles) Mix Opera : LE TENOR (New York), JAZZ@ FLUTE- Musical (German)-The concert Opera Invites Beauty, HAITI DEBOUT @ PALAIS DES CONGRES
• Musical Director/ Artistic Director
• LENA COSTA RELEASE PARTY, Victoria Cross Paris, CASINO DE PARIS
ครูPaul – Paul Ewing
paul voice.jpg
• เป็นนักร้อง นักเปียโน นักแต่งเพลง และนักเขียน มืออาชีพระดับโลก
• เป็น Producer ให้กับศิลปินในค่าย Sony Music ในเอเชีย
• เป็นนักแสดงและเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับรายการทีวีในประเทศอังกฤษ
• เป็นครูสอนร้องเพลงและสอนการแสดงให้กับโรงเรียนสอนดนตรี Superstar Academy
ครูเด็บบี้
เดโบล่าห์ คล่องตรวจโรค สก็อต

• 2004 : Best Original Song Sabaoth Festival held in Milan, Italy
• 2009 : Theme song of American Animated Series “ Superbook ” produced by CBN, aired nationally on ABC family Channel
• 2008: Guest artist of Cyndi Seui ( Smallroom ) with the track “ Last Night a DJ Saved My Life-Cindy Seui Remix” Vocal guides and background vocals for HRH Princess Ubonrat’s movie soundrack “ When the Miracle Happens ”
• 2007: First full length international English album release “ Crossover ” in the USA
ครูไมค์ – ไมเคิล สวัสดิ์วี 2.JPG
• เพลงพูดลาสักคำในอัลบั้ม “สวัสดีไมเคิล” ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลพระพิฆเนศ
• นักร้องและแต่งเพลง ผลงานอัลบั้ม “สวัสดีไมเคิล” ปี 1997
• นักแต่งเพลงและ co-producer ให้ศิลปินในประเทศ อาทิ จอห์น รัตนเวโรจน์ แดน-บีม
• นักแต่งเพลงและ co-producer ให้ศิลปินต่างประเทศ อาทิ คุณ Debbie K’s ในอัลบั้ม “Angolo Di Cuore” และในอัลบั้ม “Crossover”, คุณ Cyndi Seui’s “My name is Dos”, และ Kitsch Cat
• Co-host ของ NJTV Show

ครูกบ – วีรศักดิ์ เกลือกัน
00139.jpg
• ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวด YFC Youth / YFC Singing Contest
• ได้รับรางวัล Best New Comer Nominee จัดโดยคมชัดลึก Award
• ผลงานเพลง Album “Dos” , GMM
• ผลงานเพลง Album “Dos” , Rookie Record
• ผลงานเพลง Album “Voice Male”
• ผลงานเพลง Album “Down Town Story
• เข้ารอบ Final รายการ The Voice Thailand Season 1
ครูกีต้าร์ – พิรนันท์ ชนภัณฑารักษ์
kita voice.jpg
• กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• รางวัลชนะการประกวดร้องเพลง และเป็นนักร้องนำคณะประสานเสียงตำแหน่งหัวหน้าพาร์ทนักร้อง ของวงดนตรีสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์
• ประสบการณ์ในการสอนร้องเพลงถึง 7 ปี โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในแนวแจ๊ส
• เข้ารอบ Final รายการ The Voice Thailand Season 1
ครูมะปราง – นวพรรณ อังอินสมบัติ
มะปราง voice.jpg
• จบการศึกษาปริญญาตรี คณะดุริยางค์ศาสตร์ สาขา Jazz มหาวิทยาลัยศิลปากร
• เป็นสมาชิก เล่นเครื่องดนตรี Saxophone ให้กับวง ทีโบน
• เป็นนักร้องนำ และเล่นเครื่องดนตรี Saxophone ในผลงานเพลงอัลบั้ม Jofax, Grammy
• เป็นครูสอนร้องเพลง ในรายการ Teen Superstar Season 1
เรียนร้องเพลง

เรียนร้องเพลง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี เอกขับร้อง มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้และความเข้าใจในวิชาชีพทางดนตรีอย่างแท้จริง

Tags

, ,

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี เอกขับร้อง มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้และความเข้าใจในวิชาชีพทางดนตรีอย่างแท้จริง โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง และร่วมกิจกรรมของวงการศิลปินทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อให้เกิดความชานาญในศาสตร์ต่างๆ และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่วงการธุรกิจบันเทิง ธุรกิจดนตรี ได้ทันทีหลังจบการศึกษา

มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน เพื่อพร้อมที่จะก้าวไปเป็นศิลปินนักร้องและนักดนตรีที่มีคุณภาพและสามารถบริหารจัดการอาชีพของตนเองได้ โดยผู้เรียนจะได้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการขับร้องหรือการเล่นเครื่องดนตรี และมีการแสดงทั้งรูปแบบร้องเพลงเดี่ยวและแสดงเป็นวงทุกเทอม เรียนรู้การออกแบบภาพลักษณ์ศิลปินและการประพฤติตนให้เหมาะสมเพื่อให้ประสบความสาเร็จในวงการ การแต่งเพลงและผลิตผลงานเพลงด้วยตนเอง การเข้าใจธุรกิจวงการเพลงและกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างๆ การทาสัญญาของค่ายเพลงแบบต่างๆ การทาการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองผ่านสื่อต่างๆ ไปจนถึงการบริหารจัดการการจัดคอนเสิร์ต และจัดจาหน่ายผลงานเพลงทั้งแบบแผ่นและแบบดิจิตอล นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เตรียมตนเองให้พร้อมรับกับสังคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีเรียนวิชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจนานาชาติ เรียนภาษาอังกฤษ และเลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่สอง เช่น ภาษาเกาหลี ญี่ปุ่น จีน มาเลเชีย พม่า อินโดนีเซีย และฝึกงานกับองค์กรในวงการบันเทิงในปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา เรียนร้องเพลง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ศิลปินนักดนตรี ศิลปินนักร้อง โปรดิวเซอร์ ผู้กากับการแสดงดนตรี นักแสดง นักประพันธ์ดนตรี นักเรียบเรียงเสียงประสานดนตรี ผู้ควบคุมห้องบันทึกเสียง ผู้ควบคุมการผสมเสียง ผู้ควบคุมการมาสเตอร์ริง ผู้ผลิตสื่อทางดนตรี ครูสอนดนตรี และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักธุรกิจในวงการบันเทิง นักการตลาดในวงการธุรกิจบันเทิง ผู้จัดการด้านการแสดงและดนตรี ผู้จัดสถานศึกษาด้านดนตรีและการแสดง และนักวิชาการ

มีการเรียนการสอนแนวดนตรีที่หลากหลาย ให้อิสรภาพในการเลือกแนวดนตรีและเปิดสอนแนวดนตรีที่ได้รับความนิยมซึ่งเป็นที่ต้องการของวงการดนตรีในยุคปัจจุบัน

Tags

, , , , , , , , , , , ,

Superstar College of Asia
        อนาคตอันใกล้นี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปิดประเทศอย่างเต็มตัว ทำให้อุตสาหกรรมบันเทิงไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น วงการแสดงและวงการดนตรี แนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้นทุกปี อย่างไม่จบสิ้น ทั้งธุรกิจดนตรี ภาพยนตร์ ทีวีหรือแม้แต่สื่อบันเทิงออนไลน์ สร้างรายได้มหาศาล ปีละกว่า 50,000 ล้านบาท การเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ อุตสาหกรรมบันเทิง ยังขาดแคลนบุคลากรคุณภาพอีกเป็นจำนวนมาก กระแสตลาดบันเทิงของโลกที่เปลี่ยนไป ทำให้ศิลปินและนักแสดงในเอเชียได้รับความนิยมสูงขึ้นสู่เวทีระดับโลก ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรเฉพาะด้านในการสร้างศิลปินนักแสดงในประเทศไทย
        Superstar College of Asia (วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย) มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตให้เป็นศิลปินในวงการดนตรีและวงการแสดงที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมบันเทิง และผลักดันให้นักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างที่ตนฝันไว้
        จุดเด่นของวิทยาลัย คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่สร้างศิลปินโดยใช้ครูผู้สอนที่เป็นศิลปิน หรือครูผู้ฝึกสอนศิลปินที่มีชื่อเสียงในวงการ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมคณะครูผู้สอนกว่า 100 ท่าน นับเป็นวิทยาลัยที่มีคณะครูอาจารย์ที่ทำงานในวงการบันเทิงมากที่สุดในประเทศไทย
        วิทยาลัยยังให้อิสระกับนักศึกษาในการเลือกเรียนตามแนวดนตรีที่ทันสมัยที่ตนเองชื่นชอบ ซึ่งตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมดนตรีในปัจจุบัน ทำให้พร้อมทำงานในวงการได้ทันทีที่เรียนจบ 
        Superstar Collage of Asia มีเครือข่ายพันธมิตรมากมายในวงการบันเทิงที่ต้องการบุคลากรคุณภาพ และพร้อมที่จะให้โอกาสนักศึกษาของวิทยาลัย ในการออดิชั่นศิลปิน ฝึกงาน หรือ เข้าร่วมงานหลังจากเรียนจบ 
        นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสได้เรียนรู้ จาก ผู้บริหารค่ายเพลง ผู้บริหารบริษัทบันเทิงที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับนานาชาติ หรือศิลปินนักแสดงชั้นนำ ในวิชาสัมมนาวงการบันเทิง เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับศิลปิน นักแสดง ผู้บริหาร ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้รู้จักและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในวงการ อ่านต่อ.. โรงเรียนดนตรี