Tags

, , , , , , , , , , , ,

Superstar College of Asia
        อนาคตอันใกล้นี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปิดประเทศอย่างเต็มตัว ทำให้อุตสาหกรรมบันเทิงไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น วงการแสดงและวงการดนตรี แนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้นทุกปี อย่างไม่จบสิ้น ทั้งธุรกิจดนตรี ภาพยนตร์ ทีวีหรือแม้แต่สื่อบันเทิงออนไลน์ สร้างรายได้มหาศาล ปีละกว่า 50,000 ล้านบาท การเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ อุตสาหกรรมบันเทิง ยังขาดแคลนบุคลากรคุณภาพอีกเป็นจำนวนมาก กระแสตลาดบันเทิงของโลกที่เปลี่ยนไป ทำให้ศิลปินและนักแสดงในเอเชียได้รับความนิยมสูงขึ้นสู่เวทีระดับโลก ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรเฉพาะด้านในการสร้างศิลปินนักแสดงในประเทศไทย
        Superstar College of Asia (วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย) มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตให้เป็นศิลปินในวงการดนตรีและวงการแสดงที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมบันเทิง และผลักดันให้นักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างที่ตนฝันไว้
        จุดเด่นของวิทยาลัย คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่สร้างศิลปินโดยใช้ครูผู้สอนที่เป็นศิลปิน หรือครูผู้ฝึกสอนศิลปินที่มีชื่อเสียงในวงการ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมคณะครูผู้สอนกว่า 100 ท่าน นับเป็นวิทยาลัยที่มีคณะครูอาจารย์ที่ทำงานในวงการบันเทิงมากที่สุดในประเทศไทย
        วิทยาลัยยังให้อิสระกับนักศึกษาในการเลือกเรียนตามแนวดนตรีที่ทันสมัยที่ตนเองชื่นชอบ ซึ่งตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมดนตรีในปัจจุบัน ทำให้พร้อมทำงานในวงการได้ทันทีที่เรียนจบ 
        Superstar Collage of Asia มีเครือข่ายพันธมิตรมากมายในวงการบันเทิงที่ต้องการบุคลากรคุณภาพ และพร้อมที่จะให้โอกาสนักศึกษาของวิทยาลัย ในการออดิชั่นศิลปิน ฝึกงาน หรือ เข้าร่วมงานหลังจากเรียนจบ 
        นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสได้เรียนรู้ จาก ผู้บริหารค่ายเพลง ผู้บริหารบริษัทบันเทิงที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับนานาชาติ หรือศิลปินนักแสดงชั้นนำ ในวิชาสัมมนาวงการบันเทิง เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับศิลปิน นักแสดง ผู้บริหาร ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้รู้จักและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในวงการ อ่านต่อ.. โรงเรียนดนตรี